Så fik jeg under coronakrisen, malet kirkevinduet fra Aasted Kirke.