Disse smukke blomster groede alle vegne i Yorkshire, og ud gennem stengærderne.
Jeg kender ikke navnet.
Juni 2019.