Forårs-pløjning den 25. marts 2018 et sted i Salling - og luften var fuld af mågeskrig.