Godt, at der var dette billede på væggen i Carlton Methodist Church, da jeg af ren nysgerrighed var til gudstjeneste dér. Så kunne jeg bede med i kor på Fadervor.
Juni 2019.